جمهوری اسلامی ایران همواره درگیر کینه‌توزی‌های آمریکاست

Home / جمهوری اسلامی ایران همواره درگیر کینه‌توزی‌های آمریکاست

جمهوری اسلامی ایران همواره درگیر کینه‌توزی‌های آمریکاست
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی تا امروز، جمهوری اسلامی همواره درگیر اقدامات خباثت‌آلود ایالات‌ متحده آمریکا بوده است.

جمهوری اسلامی ایران همواره درگیر کینه‌توزی‌های آمریکاست

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی تا امروز، جمهوری اسلامی همواره درگیر اقدامات خباثت‌آلود ایالات‌ متحده آمریکا بوده است.
جمهوری اسلامی ایران همواره درگیر کینه‌توزی‌های آمریکاست