جمع‌آوری ۲ هزار معتاد و ۲۰۵ خرده‌فروش مواد مخدر در 3 منطقه تهران

Home / جمع‌آوری ۲ هزار معتاد و ۲۰۵ خرده‌فروش مواد مخدر در 3 منطقه تهران

جمع‌آوری ۲ هزار معتاد و ۲۰۵ خرده‌فروش مواد مخدر در 3 منطقه تهران
رئیس پلیس پایتخت از جمع‌آوری ۲ هزار معتاد و ۲۰۵ خرده‌فروش مواد مخدر در سه منطقه شوش، هرندی و مولوی خبر داد.

جمع‌آوری ۲ هزار معتاد و ۲۰۵ خرده‌فروش مواد مخدر در 3 منطقه تهران

رئیس پلیس پایتخت از جمع‌آوری ۲ هزار معتاد و ۲۰۵ خرده‌فروش مواد مخدر در سه منطقه شوش، هرندی و مولوی خبر داد.
جمع‌آوری ۲ هزار معتاد و ۲۰۵ خرده‌فروش مواد مخدر در 3 منطقه تهران