جلسه وزیر اقتصاد با اساتید دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان

Home / جلسه وزیر اقتصاد با اساتید دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان

جلسه وزیر اقتصاد با اساتید دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان
نشست هم‌اندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی با استادان و نخبگان دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان امروز در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

جلسه وزیر اقتصاد با اساتید دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان

نشست هم‌اندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی با استادان و نخبگان دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان امروز در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
جلسه وزیر اقتصاد با اساتید دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان