جشن فارغ‌التحصیلی 40 دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد بندردیر برگزار شد

Home / جشن فارغ‌التحصیلی 40 دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد بندردیر برگزار شد

جشن فارغ‌التحصیلی 40 دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد بندردیر برگزار شد
جشن دانش‌آموختگی 40 نفر از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بندردیر برای نخستین‌بار برگزار شد.

جشن فارغ‌التحصیلی 40 دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد بندردیر برگزار شد

جشن دانش‌آموختگی 40 نفر از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی بندردیر برای نخستین‌بار برگزار شد.
جشن فارغ‌التحصیلی 40 دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد بندردیر برگزار شد