جشنواره فیلم فجر باشکوهی خواهیم داشت

Home / جشنواره فیلم فجر باشکوهی خواهیم داشت

جشنواره فیلم فجر باشکوهی خواهیم داشت
دبیر سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر گفت: با حضور چهره‌های مختلف سینماگران در جشنواره امسال، فکر می‌کنم جشنواره باشکوهی خواهیم داشت.

جشنواره فیلم فجر باشکوهی خواهیم داشت

دبیر سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر گفت: با حضور چهره‌های مختلف سینماگران در جشنواره امسال، فکر می‌کنم جشنواره باشکوهی خواهیم داشت.
جشنواره فیلم فجر باشکوهی خواهیم داشت