جشنواره حضرت علی اکبر (ع) برگزار می‌شود

Home / جشنواره حضرت علی اکبر (ع) برگزار می‌شود

جشنواره حضرت علی اکبر (ع) برگزار می‌شود
در راستای تجلیل از سربازان نمونه سپاه تهران و گرامیداشت روز سرباز «جشنواره حضرت علی اکبر (ع)» با حضور مسئولان و فرماندهان برگزار می‌شود.

جشنواره حضرت علی اکبر (ع) برگزار می‌شود

در راستای تجلیل از سربازان نمونه سپاه تهران و گرامیداشت روز سرباز «جشنواره حضرت علی اکبر (ع)» با حضور مسئولان و فرماندهان برگزار می‌شود.
جشنواره حضرت علی اکبر (ع) برگزار می‌شود