جزئیات پاسخگویی به سوالات آزمون دکتری 98

Home / جزئیات پاسخگویی به سوالات آزمون دکتری 98

جزئیات پاسخگویی به سوالات آزمون دکتری 98

راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D (نیمه متمرکز) سال ۹۸ منتشر و بر اساس آن جزئیات پاسخگویی به سئوالات آزمون تشریح شد. به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در صبح روز جمعه سوم اسفند در ۷ گروه آزمایشی و ۲۴۵ کدرشته امتحانی در ۵۸ شهرستان و ۱۰۴ حوزه […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جزئیات پاسخگویی به سوالات آزمون دکتری 98

راهنمای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری Ph.D (نیمه متمرکز) سال ۹۸ منتشر و بر اساس آن جزئیات پاسخگویی به سئوالات آزمون تشریح شد. به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در صبح روز جمعه سوم اسفند در ۷ گروه آزمایشی و ۲۴۵ کدرشته امتحانی در ۵۸ شهرستان و ۱۰۴ حوزه […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جزئیات پاسخگویی به سوالات آزمون دکتری 98