جزئیاتی از فعالیت‌ شرکت فناوران شیمی سپاهان دانشگاه آزاد شهرضا

Home / جزئیاتی از فعالیت‌ شرکت فناوران شیمی سپاهان دانشگاه آزاد شهرضا

جزئیاتی از فعالیت‌ شرکت فناوران شیمی سپاهان دانشگاه آزاد شهرضا
شرکت فناوران شیمی سپاهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، عنوان واحد فناور برتر در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان را کسب کرد.

جزئیاتی از فعالیت‌ شرکت فناوران شیمی سپاهان دانشگاه آزاد شهرضا

شرکت فناوران شیمی سپاهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، عنوان واحد فناور برتر در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان را کسب کرد.
جزئیاتی از فعالیت‌ شرکت فناوران شیمی سپاهان دانشگاه آزاد شهرضا