جذب بیش از یک هزار عضو هیات علمی در دانشگاه فنی حرفه ای

Home / جذب بیش از یک هزار عضو هیات علمی در دانشگاه فنی حرفه ای

جذب بیش از یک هزار عضو هیات علمی در دانشگاه فنی حرفه ای

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد: بیش از هزار نفر به عضویت دانشگاه فنی و حرفه ای در می آیند. مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هرم هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جذب بیش از یک هزار عضو هیات علمی در دانشگاه فنی حرفه ای

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد: بیش از هزار نفر به عضویت دانشگاه فنی و حرفه ای در می آیند. مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هرم هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جذب بیش از یک هزار عضو هیات علمی در دانشگاه فنی حرفه ای

فروش بک لینک

car