جدال ملی‌پوشان تکواندو برای حضور در تیم ملی

Home / جدال ملی‌پوشان تکواندو برای حضور در تیم ملی

جدال ملی‌پوشان تکواندو برای حضور در تیم ملی
مسابقات آزاد کشوری جوانان و بزرگسالان در گروه مردان از امروز به مدت چهار روز برگزار می‌شود.

جدال ملی‌پوشان تکواندو برای حضور در تیم ملی

مسابقات آزاد کشوری جوانان و بزرگسالان در گروه مردان از امروز به مدت چهار روز برگزار می‌شود.
جدال ملی‌پوشان تکواندو برای حضور در تیم ملی