جدال سومی فرش‌آرا مشهد و حفاری اهواز

Home / جدال سومی فرش‌آرا مشهد و حفاری اهواز

جدال سومی فرش‌آرا مشهد و حفاری اهواز
تیم‌های فرش‌آرا مشهد و حفاری اهواز در هفته پایانی لیگ برتر فوتسال برای ایستادن در رده سوم جدول تلاش می‌کنند.

جدال سومی فرش‌آرا مشهد و حفاری اهواز

تیم‌های فرش‌آرا مشهد و حفاری اهواز در هفته پایانی لیگ برتر فوتسال برای ایستادن در رده سوم جدول تلاش می‌کنند.
جدال سومی فرش‌آرا مشهد و حفاری اهواز