جدال حساس شیمیدر با ذوب‌آهن/ روز آسان پتروشیمی

Home / جدال حساس شیمیدر با ذوب‌آهن/ روز آسان پتروشیمی

جدال حساس شیمیدر با ذوب‌آهن/ روز آسان پتروشیمی
تیم پتروشیمی در هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال دیدار ساده‌ای را برابر رعد پدافند پیش‌رو دارد.

جدال حساس شیمیدر با ذوب‌آهن/ روز آسان پتروشیمی

تیم پتروشیمی در هفته سیزدهم لیگ برتر بسکتبال دیدار ساده‌ای را برابر رعد پدافند پیش‌رو دارد.
جدال حساس شیمیدر با ذوب‌آهن/ روز آسان پتروشیمی