جانشین ستادکل نیروهای مسلح روسیه با امیر خانزادی دیدار می‌کند

Home / جانشین ستادکل نیروهای مسلح روسیه با امیر خانزادی دیدار می‌کند

جانشین ستادکل نیروهای مسلح روسیه با امیر خانزادی دیدار می‌کند
جانشین ستادکل نیروهای مسلح روسیه به‌همراه هیأتی از این کشور ظهر امروز با امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در ستاد این نیرو دیدار می‌کنند.

جانشین ستادکل نیروهای مسلح روسیه با امیر خانزادی دیدار می‌کند

جانشین ستادکل نیروهای مسلح روسیه به‌همراه هیأتی از این کشور ظهر امروز با امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در ستاد این نیرو دیدار می‌کنند.
جانشین ستادکل نیروهای مسلح روسیه با امیر خانزادی دیدار می‌کند