جاسم کرار به الشرطه عراق پیوست

Home / جاسم کرار به الشرطه عراق پیوست

جاسم کرار به الشرطه عراق پیوست
هافبک عراقی نفت آبادان به دوران طولانی حضورش در ایران پایان می‌دهد.

جاسم کرار به الشرطه عراق پیوست

هافبک عراقی نفت آبادان به دوران طولانی حضورش در ایران پایان می‌دهد.
جاسم کرار به الشرطه عراق پیوست