ثبت نام ازدواج دانشجویی تا سقف ۲۰ هزار دانشجو ظرفیت دارد

Home / ثبت نام ازدواج دانشجویی تا سقف ۲۰ هزار دانشجو ظرفیت دارد

ثبت نام ازدواج دانشجویی تا سقف ۲۰ هزار دانشجو ظرفیت دارد
رئیس ستاد ازدواج دانشجویی گفت: ۱۴ هزار زوج امسال در مراسم ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده‌اند و تخمین می‌زنیم تا شش هزار زوج دیگربه سفرهای امسال اضافه شوند.

ثبت نام ازدواج دانشجویی تا سقف ۲۰ هزار دانشجو ظرفیت دارد

رئیس ستاد ازدواج دانشجویی گفت: ۱۴ هزار زوج امسال در مراسم ازدواج دانشجویی ثبت نام کرده‌اند و تخمین می‌زنیم تا شش هزار زوج دیگربه سفرهای امسال اضافه شوند.
ثبت نام ازدواج دانشجویی تا سقف ۲۰ هزار دانشجو ظرفیت دارد