ثبت بیش از 21 هزار درخواست اکتشاف و صدور 597 پروانه اکتشافی

Home / ثبت بیش از 21 هزار درخواست اکتشاف و صدور 597 پروانه اکتشافی

ثبت بیش از 21 هزار درخواست اکتشاف و صدور 597 پروانه اکتشافی
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صمت گفت:‌ در 7 ماهه نخست سال جاری 21 هزار و 507 درخواست فعال اکتشافی به ثبت رسیده و پروانه‌های اکتشافی صادرشده نیز 597 است.

ثبت بیش از 21 هزار درخواست اکتشاف و صدور 597 پروانه اکتشافی

مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صمت گفت:‌ در 7 ماهه نخست سال جاری 21 هزار و 507 درخواست فعال اکتشافی به ثبت رسیده و پروانه‌های اکتشافی صادرشده نیز 597 است.
ثبت بیش از 21 هزار درخواست اکتشاف و صدور 597 پروانه اکتشافی