ثبت‌ نام بیش از 17 هزار و 500 زوج در طرح ازدواج دانشجویی

Home / ثبت‌ نام بیش از 17 هزار و 500 زوج در طرح ازدواج دانشجویی

ثبت‌ نام بیش از 17 هزار و 500 زوج در طرح ازدواج دانشجویی
مسئول ثبت‌ نام و پذیرش طرح ازدواج دانشجویی گفت: تاکنون 17 هزار و 669 زوج در بیست‌و دومین دوره طرح ازدواج دانشجویی ثبت‌نام کردند.

ثبت‌ نام بیش از 17 هزار و 500 زوج در طرح ازدواج دانشجویی

مسئول ثبت‌ نام و پذیرش طرح ازدواج دانشجویی گفت: تاکنون 17 هزار و 669 زوج در بیست‌و دومین دوره طرح ازدواج دانشجویی ثبت‌نام کردند.
ثبت‌ نام بیش از 17 هزار و 500 زوج در طرح ازدواج دانشجویی