ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری دانشگاه آزاد 96 از هفته آینده

Home / ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری دانشگاه آزاد 96 از هفته آینده

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری دانشگاه آزاد 96 از هفته آینده

سخنگوی دانشگاه آزاد با اشاره به ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری این دانشگاه از هفته آینده گفت: برای تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد اسلامی هنوز تصمیم‌ گیری نکردیم زیرا ابتدا باید ثبت‌نام اولیه پذیرفته شدگان دکتری انجام شود تا …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری دانشگاه آزاد 96 از هفته آینده

سخنگوی دانشگاه آزاد با اشاره به ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری این دانشگاه از هفته آینده گفت: برای تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد اسلامی هنوز تصمیم‌ گیری نکردیم زیرا ابتدا باید ثبت‌نام اولیه پذیرفته شدگان دکتری انجام شود تا …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری دانشگاه آزاد 96 از هفته آینده