ثبات عربستان بسیار مهم است

Home / ثبات عربستان بسیار مهم است

ثبات عربستان بسیار مهم است
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ثبات عربستان سعودی را مهم دانست.

ثبات عربستان بسیار مهم است

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ثبات عربستان سعودی را مهم دانست.
ثبات عربستان بسیار مهم است