تیم واترپلو دانشگاه آزاد اسلامی صدرنشین شد

Home / تیم واترپلو دانشگاه آزاد اسلامی صدرنشین شد

تیم واترپلو دانشگاه آزاد اسلامی صدرنشین شد
تیم باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در هفته دو لیگ برتر  واترپلو صدرنشين گروه دو این رقابت‌ها شد.

تیم واترپلو دانشگاه آزاد اسلامی صدرنشین شد

تیم باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در هفته دو لیگ برتر  واترپلو صدرنشين گروه دو این رقابت‌ها شد.
تیم واترپلو دانشگاه آزاد اسلامی صدرنشین شد