تیم صومعه‌سرا قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه آزاد گیلان شد

Home / تیم صومعه‌سرا قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه آزاد گیلان شد

تیم صومعه‌سرا قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه آزاد گیلان شد
مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان از قهرمانی تیم دانشجویان دانشگاه آزاد واحد صومعه‌سرا در مسابقات فوتسال خبر داد.

تیم صومعه‌سرا قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه آزاد گیلان شد

مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان از قهرمانی تیم دانشجویان دانشگاه آزاد واحد صومعه‌سرا در مسابقات فوتسال خبر داد.
تیم صومعه‌سرا قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه آزاد گیلان شد