تیم دانشگاه آزاد به مصاف تیم زنجان و رعد پدافند می‌رود

Home / تیم دانشگاه آزاد به مصاف تیم زنجان و رعد پدافند می‌رود

تیم دانشگاه آزاد به مصاف تیم زنجان و رعد پدافند می‌رود
تیم واترپلوی دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله دوم رقابت‌های لیگ برتر با تیم‌های نماینده زنجان و رعد پدافند هوایی به رقابت خواهد پرداخت.

تیم دانشگاه آزاد به مصاف تیم زنجان و رعد پدافند می‌رود

تیم واترپلوی دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله دوم رقابت‌های لیگ برتر با تیم‌های نماینده زنجان و رعد پدافند هوایی به رقابت خواهد پرداخت.
تیم دانشگاه آزاد به مصاف تیم زنجان و رعد پدافند می‌رود