تیم دانشگاه آزاد برنده مسابقه تنیس روی میز شد

Home / تیم دانشگاه آزاد برنده مسابقه تنیس روی میز شد

تیم دانشگاه آزاد برنده مسابقه تنیس روی میز شد
تیم دانشگاه آزاد اسلامی در دومین مسابقه از مرحله برگشت مسابقه‌های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور پیروز شد.

تیم دانشگاه آزاد برنده مسابقه تنیس روی میز شد

تیم دانشگاه آزاد اسلامی در دومین مسابقه از مرحله برگشت مسابقه‌های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور پیروز شد.
تیم دانشگاه آزاد برنده مسابقه تنیس روی میز شد