تیم تنیس روی میز دانشگاه آزاد به رده دوم لیگ برتر ارتقا یافت

Home / تیم تنیس روی میز دانشگاه آزاد به رده دوم لیگ برتر ارتقا یافت

تیم تنیس روی میز دانشگاه آزاد به رده دوم لیگ برتر ارتقا یافت
تیم تنیس روی میز باشگاه فرهنگی و ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی با کسب سه برد و یک تساوی جایگاه خود را در لیگ برتر ارتقاء دهد و در رده دوم جدول لیگ برتر قرار گرفت.

تیم تنیس روی میز دانشگاه آزاد به رده دوم لیگ برتر ارتقا یافت

تیم تنیس روی میز باشگاه فرهنگی و ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی با کسب سه برد و یک تساوی جایگاه خود را در لیگ برتر ارتقاء دهد و در رده دوم جدول لیگ برتر قرار گرفت.
تیم تنیس روی میز دانشگاه آزاد به رده دوم لیگ برتر ارتقا یافت