تیم اسکواش بانوان دانشگاه آزاد اسلامی به پیروزی رسید

Home / تیم اسکواش بانوان دانشگاه آزاد اسلامی به پیروزی رسید

تیم اسکواش بانوان دانشگاه آزاد اسلامی به پیروزی رسید
تیم باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در اولین بازی خود به مصاف تیم اسکواش اراک رفت که با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و به دور بعدی رقابت راه یافت.

تیم اسکواش بانوان دانشگاه آزاد اسلامی به پیروزی رسید

تیم باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در اولین بازی خود به مصاف تیم اسکواش اراک رفت که با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید و به دور بعدی رقابت راه یافت.
تیم اسکواش بانوان دانشگاه آزاد اسلامی به پیروزی رسید