تیم آباده قهرمان مسابقات فوتسال «جام بصیرت، 9دی» شد

Home / تیم آباده قهرمان مسابقات فوتسال «جام بصیرت، 9دی» شد

تیم آباده قهرمان مسابقات فوتسال «جام بصیرت، 9دی» شد
تیم آباده در مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس«جام بصیرت،9 دی» قهرمان شد.

تیم آباده قهرمان مسابقات فوتسال «جام بصیرت، 9دی» شد

تیم آباده در مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس«جام بصیرت،9 دی» قهرمان شد.
تیم آباده قهرمان مسابقات فوتسال «جام بصیرت، 9دی» شد