تیم‌های مرحله نهایی مسابقات هندبال دختران دانشگاه آزاد مشخص شدند

Home / تیم‌های مرحله نهایی مسابقات هندبال دختران دانشگاه آزاد مشخص شدند

تیم‌های مرحله نهایی مسابقات هندبال دختران دانشگاه آزاد مشخص شدند
در چهارمین روز از مسابقات دسته یک هندبال دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تیم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی مشخص شدند.

تیم‌های مرحله نهایی مسابقات هندبال دختران دانشگاه آزاد مشخص شدند

در چهارمین روز از مسابقات دسته یک هندبال دختران دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تیم‌های راه‌یافته به مرحله نهایی مشخص شدند.
تیم‌های مرحله نهایی مسابقات هندبال دختران دانشگاه آزاد مشخص شدند