تیم‌هایی که سنگین‌ترین باخت‌ها را به ایران تحمیل کردند

Home / تیم‌هایی که سنگین‌ترین باخت‌ها را به ایران تحمیل کردند

تیم‌هایی که سنگین‌ترین باخت‌ها را به ایران تحمیل کردند
باخت با اختلاف سه گل در برابر ژاپن، نتیجه‌ای بود که بعد از سال‌ها فوتبال ایران مقابل تیمی آسیایی تجربه کرد.

تیم‌هایی که سنگین‌ترین باخت‌ها را به ایران تحمیل کردند

باخت با اختلاف سه گل در برابر ژاپن، نتیجه‌ای بود که بعد از سال‌ها فوتبال ایران مقابل تیمی آسیایی تجربه کرد.
تیم‌هایی که سنگین‌ترین باخت‌ها را به ایران تحمیل کردند