تیر آخر برای آخر تیر

Home / تیر آخر برای آخر تیر

تیر آخر برای آخر تیر

تیر آخر برای آخر تیر علیرضا افشار     برزخ !! قبول دارم ! قبول دارم “شاید” هیچگاه نتوانم در دنیا بهترینشوم … نه ثروتمندترین … نه موفق ترین … نه معروف ترین … و نه هیچ ترین دیگری “شاید” هرگز نشود ، به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تیر آخر برای آخر تیر

تیر آخر برای آخر تیر علیرضا افشار     برزخ !! قبول دارم ! قبول دارم “شاید” هیچگاه نتوانم در دنیا بهترینشوم … نه ثروتمندترین … نه موفق ترین … نه معروف ترین … و نه هیچ ترین دیگری “شاید” هرگز نشود ، به …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تیر آخر برای آخر تیر

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ