تکنیک یادگیری بدون فراموشی دروس در روزهای پایانی

Home / تکنیک یادگیری بدون فراموشی دروس در روزهای پایانی

تکنیک یادگیری بدون فراموشی دروس در روزهای پایانی

تکنیک یادگیری بدون فراموشی دروس در روزهای پایانی محمدرضا پوردستمالچی   دو هفته تا برگزاری کنکور فرصت باقی است و شاید تصور داوطلبان آزمون سراسری، این باشد که 2 هفته، مدت زمان بسیار کمی است و نمی‌توان در این‌ مدت، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تکنیک یادگیری بدون فراموشی دروس در روزهای پایانی

تکنیک یادگیری بدون فراموشی دروس در روزهای پایانی محمدرضا پوردستمالچی   دو هفته تا برگزاری کنکور فرصت باقی است و شاید تصور داوطلبان آزمون سراسری، این باشد که 2 هفته، مدت زمان بسیار کمی است و نمی‌توان در این‌ مدت، …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تکنیک یادگیری بدون فراموشی دروس در روزهای پایانی

کانون نماز