تکرار ادعاهای ضد ایرانی پمپئو در دیدار با وزیر خارجه مصر

Home / تکرار ادعاهای ضد ایرانی پمپئو در دیدار با وزیر خارجه مصر

تکرار ادعاهای ضد ایرانی پمپئو در دیدار با وزیر خارجه مصر
وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای مصری خود مدعی شد رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه خشونت‌آمیز است.

تکرار ادعاهای ضد ایرانی پمپئو در دیدار با وزیر خارجه مصر

وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای مصری خود مدعی شد رفتار جمهوری اسلامی ایران در منطقه خشونت‌آمیز است.
تکرار ادعاهای ضد ایرانی پمپئو در دیدار با وزیر خارجه مصر