تکذیب اختلاف با شجاعی/ عشق به فوتبال در اهواز بالاست

Home / تکذیب اختلاف با شجاعی/ عشق به فوتبال در اهواز بالاست

تکذیب اختلاف با شجاعی/ عشق به فوتبال در اهواز بالاست
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: یکی از دلایل آمدنم به فولاد این بود که دیدم عشق به فوتبال در اهواز بالاست.

تکذیب اختلاف با شجاعی/ عشق به فوتبال در اهواز بالاست

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: یکی از دلایل آمدنم به فولاد این بود که دیدم عشق به فوتبال در اهواز بالاست.
تکذیب اختلاف با شجاعی/ عشق به فوتبال در اهواز بالاست