توقف ذوب‌آهن مقابل نفت مسجدسلیمان/ منصوریان همچنان در حسرت پیروزی

Home / توقف ذوب‌آهن مقابل نفت مسجدسلیمان/ منصوریان همچنان در حسرت پیروزی

توقف ذوب‌آهن مقابل نفت مسجدسلیمان/ منصوریان همچنان در حسرت پیروزی
در یک دیدار از هفته پانزدهم لیگ برتر، تیم فوتبال ذوب‌آهن در اصفهان مقابل نفت مسجدسلیمان متوقف شد.

توقف ذوب‌آهن مقابل نفت مسجدسلیمان/ منصوریان همچنان در حسرت پیروزی

در یک دیدار از هفته پانزدهم لیگ برتر، تیم فوتبال ذوب‌آهن در اصفهان مقابل نفت مسجدسلیمان متوقف شد.
توقف ذوب‌آهن مقابل نفت مسجدسلیمان/ منصوریان همچنان در حسرت پیروزی