توقف اعطای مجوز دوره های ارشد در دانشگاه علمی کاربردی

Home / توقف اعطای مجوز دوره های ارشد در دانشگاه علمی کاربردی

توقف اعطای مجوز دوره های ارشد در دانشگاه علمی کاربردی

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: روند اعطا مجوز به مراکز این دانشگاه برای راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد متوقف شده و برنامه ای در این زمینه نداریم. محمد اخباری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وظیفه دانشگاه علمی کاربردی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

توقف اعطای مجوز دوره های ارشد در دانشگاه علمی کاربردی

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: روند اعطا مجوز به مراکز این دانشگاه برای راه اندازی دوره های کارشناسی ارشد متوقف شده و برنامه ای در این زمینه نداریم. محمد اخباری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وظیفه دانشگاه علمی کاربردی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

توقف اعطای مجوز دوره های ارشد در دانشگاه علمی کاربردی

بازی