توان خرید پرسپولیس را با هر قیمتی داریم

Home / توان خرید پرسپولیس را با هر قیمتی داریم

توان خرید پرسپولیس را با هر قیمتی داریم
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: سازمان خصوصی‌سازی هر قیمتی که روی سهام پرسپولیس بگذارد ما خریدار هستیم و توان خرید باشگاه را هم داریم.

توان خرید پرسپولیس را با هر قیمتی داریم

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: سازمان خصوصی‌سازی هر قیمتی که روی سهام پرسپولیس بگذارد ما خریدار هستیم و توان خرید باشگاه را هم داریم.
توان خرید پرسپولیس را با هر قیمتی داریم