توئیت‌های عزل و نصب الیاس حضرتی که به وزیر بهداشت رسید

Home / توئیت‌های عزل و نصب الیاس حضرتی که به وزیر بهداشت رسید

توئیت‌های عزل و نصب الیاس حضرتی که به وزیر بهداشت رسید
الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توئیت‌های فراوانی درباره استعفا، عزل و نصب منتشر می‌کند که باید دید پشت‌پرده آن خبری ساده یا فشار سیاسی است.

توئیت‌های عزل و نصب الیاس حضرتی که به وزیر بهداشت رسید

الیاس حضرتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توئیت‌های فراوانی درباره استعفا، عزل و نصب منتشر می‌کند که باید دید پشت‌پرده آن خبری ساده یا فشار سیاسی است.
توئیت‌های عزل و نصب الیاس حضرتی که به وزیر بهداشت رسید