تلخ‌ترین تکرار تاریخ برای یک دروازه‌بان

Home / تلخ‌ترین تکرار تاریخ برای یک دروازه‌بان

تلخ‌ترین تکرار تاریخ برای یک دروازه‌بان
در مسابقه تیم‌های اردن و ویتنام در جام ملت‌ها، اتفاقات 15 سال قبل برای فوتبال اردن به شکلی مشابه تکرار شد.

تلخ‌ترین تکرار تاریخ برای یک دروازه‌بان

در مسابقه تیم‌های اردن و ویتنام در جام ملت‌ها، اتفاقات 15 سال قبل برای فوتبال اردن به شکلی مشابه تکرار شد.
تلخ‌ترین تکرار تاریخ برای یک دروازه‌بان