تلاش محققان دانشگاه آزاد اسلامی برای ساخت دستگاه‌های تحریم‌شده

Home / تلاش محققان دانشگاه آزاد اسلامی برای ساخت دستگاه‌های تحریم‌شده

تلاش محققان دانشگاه آزاد اسلامی برای ساخت دستگاه‌های تحریم‌شده
محققان دانشگاه‌ آزاد اسلامی با همکاری دیگر پژوهشگران در پی راهکارهای خوداتکایی و بی‌تاثیر کردن تحریم‌ها هستند و در همین راستا دستگاه کوتینگ را بومی‌‌سازی کردند.

تلاش محققان دانشگاه آزاد اسلامی برای ساخت دستگاه‌های تحریم‌شده

محققان دانشگاه‌ آزاد اسلامی با همکاری دیگر پژوهشگران در پی راهکارهای خوداتکایی و بی‌تاثیر کردن تحریم‌ها هستند و در همین راستا دستگاه کوتینگ را بومی‌‌سازی کردند.
تلاش محققان دانشگاه آزاد اسلامی برای ساخت دستگاه‌های تحریم‌شده