تلاش دولت برای ارزان کردن سبد خانوار در بودجه 98

Home / تلاش دولت برای ارزان کردن سبد خانوار در بودجه 98

تلاش دولت برای ارزان کردن سبد خانوار در بودجه 98
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت رقم قابل توجهی از منابع بودجه را به کالاهای اساسی در سبد خانوار تخصیص داده است.

تلاش دولت برای ارزان کردن سبد خانوار در بودجه 98

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت رقم قابل توجهی از منابع بودجه را به کالاهای اساسی در سبد خانوار تخصیص داده است.
تلاش دولت برای ارزان کردن سبد خانوار در بودجه 98