تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه تهران اعلام شد

Home / تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه تهران اعلام شد

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه تهران اعلام شد

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه تهران اعلام شد بر این اساس ثبت نام برای دانشجویان ورودی جدید این دانشگاه ۶ تا ۱۳ شهریورماه تعیین شده است. به گزارش خبرنگار مهر، براساس این تقویم کلاس های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه تهران اعلام شد

تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه تهران اعلام شد بر این اساس ثبت نام برای دانشجویان ورودی جدید این دانشگاه ۶ تا ۱۳ شهریورماه تعیین شده است. به گزارش خبرنگار مهر، براساس این تقویم کلاس های …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه تهران اعلام شد

گوشی موبایل