تقدیر وزیر ورزش از سارا خادم‌الشریعه

Home / تقدیر وزیر ورزش از سارا خادم‌الشریعه

تقدیر وزیر ورزش از سارا خادم‌الشریعه
وزیر ورزش و جوانان امروز در جلسه با رؤسای فدراسیون‌های ورزشی از سارا خادم‌الشریعه تقدیر به عمل می‌آورد.

تقدیر وزیر ورزش از سارا خادم‌الشریعه

وزیر ورزش و جوانان امروز در جلسه با رؤسای فدراسیون‌های ورزشی از سارا خادم‌الشریعه تقدیر به عمل می‌آورد.
تقدیر وزیر ورزش از سارا خادم‌الشریعه