تقابل علی کریمی با پرسپولیس در جام حذفی

Home / تقابل علی کریمی با پرسپولیس در جام حذفی

تقابل علی کریمی با پرسپولیس در جام حذفی
سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به مصاف هم خواهند رفت.

تقابل علی کریمی با پرسپولیس در جام حذفی

سپیدرود رشت و پرسپولیس تهران در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی به مصاف هم خواهند رفت.
تقابل علی کریمی با پرسپولیس در جام حذفی