تفاهم‌نامه درمان رایگان اهل قلم امضا شد

Home / تفاهم‌نامه درمان رایگان اهل قلم امضا شد

تفاهم‌نامه درمان رایگان اهل قلم امضا شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیتی نوشت: با کتاب، فیلم، نمایشگاه، مشاوره و.. دیروز تفاهم‌نامه درمان رایگان اهل قلم در بیمارستان امضا شد.

تفاهم‌نامه درمان رایگان اهل قلم امضا شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توئیتی نوشت: با کتاب، فیلم، نمایشگاه، مشاوره و.. دیروز تفاهم‌نامه درمان رایگان اهل قلم در بیمارستان امضا شد.
تفاهم‌نامه درمان رایگان اهل قلم امضا شد