تشریح ویژه‌برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی ملکان در دهه فجر

Home / تشریح ویژه‌برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی ملکان در دهه فجر

تشریح ویژه‌برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی ملکان در دهه فجر
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان، ویژه‌برنامه‌ دهه فجر و جشن‌های انقلاب اسلامی در این واحد دانشگاهی را تشریح کرد.

تشریح ویژه‌برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی ملکان در دهه فجر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان، ویژه‌برنامه‌ دهه فجر و جشن‌های انقلاب اسلامی در این واحد دانشگاهی را تشریح کرد.
تشریح ویژه‌برنامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی ملکان در دهه فجر