ترکیه شرق فرات را از وجود تروریست‌ها پاک خواهد کرد

Home / ترکیه شرق فرات را از وجود تروریست‌ها پاک خواهد کرد

ترکیه شرق فرات را از وجود تروریست‌ها پاک خواهد کرد
رئیس‌جمهور ترکیه از آمادگی نیروهای مسلح این کشور برای پاک‌سازی شرق رود فرات از وجود تروریست‌ها خبر داد.

ترکیه شرق فرات را از وجود تروریست‌ها پاک خواهد کرد

رئیس‌جمهور ترکیه از آمادگی نیروهای مسلح این کشور برای پاک‌سازی شرق رود فرات از وجود تروریست‌ها خبر داد.
ترکیه شرق فرات را از وجود تروریست‌ها پاک خواهد کرد