ترکیب یمن مقابل ایران مشخص شد + عکس

Home / ترکیب یمن مقابل ایران مشخص شد + عکس

ترکیب یمن مقابل ایران مشخص شد + عکس
سرمربی تیم ملی یمن 11 بازیکن تیمش را برای دیدار با ایران انتخاب کرد.

ترکیب یمن مقابل ایران مشخص شد + عکس

سرمربی تیم ملی یمن 11 بازیکن تیمش را برای دیدار با ایران انتخاب کرد.
ترکیب یمن مقابل ایران مشخص شد + عکس