تردد در مرز مهران روان است

Home / تردد در مرز مهران روان است

تردد در مرز مهران روان است
استاندار ایلام با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای روان‌سازی تردد زوار در مرز مهران اندیشیده شده است, گفت: هیچ مشکلی برای تردد زوار در مرز مهران وجود ندارد.

تردد در مرز مهران روان است

استاندار ایلام با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای روان‌سازی تردد زوار در مرز مهران اندیشیده شده است, گفت: هیچ مشکلی برای تردد زوار در مرز مهران وجود ندارد.
تردد در مرز مهران روان است