ترامپ: چیزی از دیدار خود با پوتین را پنهان نکردم

Home / ترامپ: چیزی از دیدار خود با پوتین را پنهان نکردم

ترامپ: چیزی از دیدار خود با پوتین را پنهان نکردم
رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیچ اطلاعاتی از دیدار با همتای روسی خود را پنهان نکرده است.

ترامپ: چیزی از دیدار خود با پوتین را پنهان نکردم

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیچ اطلاعاتی از دیدار با همتای روسی خود را پنهان نکرده است.
ترامپ: چیزی از دیدار خود با پوتین را پنهان نکردم