ترامپ قطعاً نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند

Home / ترامپ قطعاً نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند

ترامپ قطعاً نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند
یک سناتور آمریکایی از تصمیم قطعی رئیس جمهور آمریکا برای خروج نظامیانش از خاک سوریه خبر داد.

ترامپ قطعاً نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند

یک سناتور آمریکایی از تصمیم قطعی رئیس جمهور آمریکا برای خروج نظامیانش از خاک سوریه خبر داد.
ترامپ قطعاً نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج می‌کند