ترامپ قاتلان خاشقچی را بازخواست می‌کند

Home / ترامپ قاتلان خاشقچی را بازخواست می‌کند

ترامپ قاتلان خاشقچی را بازخواست می‌کند
وزیر خارجه آمریکا باز هم مدعی شد که رئیس دولت متبوعش به دنبال بازخواست از قاتلان روزنامه‌نگار مقتول سعودی است.

ترامپ قاتلان خاشقچی را بازخواست می‌کند

وزیر خارجه آمریکا باز هم مدعی شد که رئیس دولت متبوعش به دنبال بازخواست از قاتلان روزنامه‌نگار مقتول سعودی است.
ترامپ قاتلان خاشقچی را بازخواست می‌کند